AT – Türkiye Gümrük İşbirliği Komitesi

AT – Türkiye Gümrük İşbirliği Komitesi İng. EC-Turkey Customs Cooperation Committe

AT-Türkiye Ortaklık Konseyi kararıyla kurulan, Ankara Anlaşması ve eklerinin gümrükle ilgili hükümlerinin yerinde ve doğru bir biçimde uygulanmasını ve taraflar arasında idari işbirliğini gerçekleştirmek üzere görevlendirilen teknik kurul.


AT – Türkiye Gümrük İşbirliği Komitesi için benzer kelimeler


AT – Türkiye Gümrük İşbirliği Komitesi, 38 karakter ile yazılır. Ayrıca, A harfi ile başlar, i harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'A', 'T', ' ', '–', ' ', 'T', 'ü', 'r', 'k', 'i', 'y', 'e', ' ', 'G', 'ü', 'm', 'r', 'ü', 'k', ' ', 'İ', 'ş', 'b', 'i', 'r', 'l', 'i', 'ğ', 'i', ' ', 'K', 'o', 'm', 'i', 't', 'e', 's', 'i', şeklindedir.
AT – Türkiye Gümrük İşbirliği Komitesi kelimesinin tersten yazılışı isetimoK iğilribşİ kürmüG eyikrüT – TA diziliminde gösterilir.