Türkiye Sınai Kalkınma Bankası

Türkiye Sınai Kalkınma Bankası İng. Industrial Development Bank of Turkey

Sanayi başta olmak üzere yapılacak tüm özel kesim yatırımlarını desteklemek, yabancı ve yerli sermayenin kurulmuş veya kurulacak şirketlerine iştirak etmek ve sermaye piyasasının gelişmesine yardımcı olmak gibi amaçlarla Dünya Bankası'nın desteği, T.C. Hükümeti ve Merkez Bankası ile ticaret bankalarının işbirliği sonucu 1950 yılında kurulan, Türkiye'nin ilk özel yatırım ve kalkınma bankası.


Türkiye Sınai Kalkınma Bankası için benzer kelimeler


Türkiye Sınai Kalkınma Bankası, 30 karakter ile yazılır. Ayrıca, T harfi ile başlar, ı harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'T', 'ü', 'r', 'k', 'i', 'y', 'e', ' ', 'S', 'ı', 'n', 'a', 'i', ' ', 'K', 'a', 'l', 'k', 'ı', 'n', 'm', 'a', ' ', 'B', 'a', 'n', 'k', 'a', 's', 'ı', şeklindedir.
Türkiye Sınai Kalkınma Bankası kelimesinin tersten yazılışı ısaknaB amnıklaK ianıS eyikrüT diziliminde gösterilir.