Birleşmiş Milletler Sınai Kalkınma Örgütü

Birleşmiş Milletler Sınai Kalkınma Örgütü İng. United Nations Industrial Development Organisation, UNIDO

Sanayinin geliştirilmesi ve modernizasyonu için belli projelere finansman bulunması, yeni yatırımlar, mevcut tesislerin işletilmesi, beşeri kaynakların geliştirilmesi, teknoloji transferi ve bilimsel kadroların yetiştirilmesi gibi konuları kapsayan teknik yardımlarla az gelişmiş ülkelerin kalkınma sorunlarını uluslararası düzeyde çözümlemek amacıyla 1966 yılında kurulan ve merkezi Viyana olan Birleşmiş Milletler Örgütünün uzmanlık kuruluşlarından biri.


Birleşmiş Milletler Sınai Kalkınma Örgütü için benzer kelimeler


Birleşmiş Milletler Sınai Kalkınma Örgütü, 41 karakter ile yazılır. Ayrıca, B harfi ile başlar, ü harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'B', 'i', 'r', 'l', 'e', 'ş', 'm', 'i', 'ş', ' ', 'M', 'i', 'l', 'l', 'e', 't', 'l', 'e', 'r', ' ', 'S', 'ı', 'n', 'a', 'i', ' ', 'K', 'a', 'l', 'k', 'ı', 'n', 'm', 'a', ' ', 'Ö', 'r', 'g', 'ü', 't', 'ü', şeklindedir.
Birleşmiş Milletler Sınai Kalkınma Örgütü kelimesinin tersten yazılışı ütügrÖ amnıklaK ianıS reltelliM şimşelriB diziliminde gösterilir.