Türkiye İhracat Kredi Bankası

Türkiye İhracat Kredi Bankası İng. Export Credit Bank of Turkey

Dışsatımın geliştirilmesi, dışsatım mal ve hizmetlerinin çeşitlendirilmesi, pazar paylarının artırılması ve yeni pazarlar bulunması, dışsatımcılar ile yurt dışında etkinlik gösteren yüklenici ve yatırımcılara girişimlerinde gerekli mali desteğin sağlanması amaçlarıyla 1987 yılında kurulan kalkınma bankası. krş. Amortisman ve Kredi Sandığı, Devlet Yatırım Bankası


Türkiye İhracat Kredi Bankası için benzer kelimeler


Türkiye İhracat Kredi Bankası, 29 karakter ile yazılır. Ayrıca, T harfi ile başlar, ı harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'T', 'ü', 'r', 'k', 'i', 'y', 'e', ' ', 'İ', 'h', 'r', 'a', 'c', 'a', 't', ' ', 'K', 'r', 'e', 'd', 'i', ' ', 'B', 'a', 'n', 'k', 'a', 's', 'ı', şeklindedir.
Türkiye İhracat Kredi Bankası kelimesinin tersten yazılışı ısaknaB iderK tacarhİ eyikrüT diziliminde gösterilir.