Türkiye Emlâk Kredi Bankası

Türkiye Emlâk Kredi Bankası

Türkiye’de halkın inşaat girişimlerini desteklemek, gerekli kredileri sağlamak ve yetim haklarını korumak amacıyla 1946 yılında kurulmuş, konut ve ticari bankacılık alanlarında etkinliklerde bulunmuş ve 2001 yılında Türkiye Cumhuriyeti Ziraat Bankasına devredilmiş kamuya ait bir uzmanlık bankası.


Türkiye Emlâk Kredi Bankası için benzer kelimeler


Türkiye Emlâk Kredi Bankası, 27 karakter ile yazılır. Ayrıca, T harfi ile başlar, ı harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'T', 'ü', 'r', 'k', 'i', 'y', 'e', ' ', 'E', 'm', 'l', 'â', 'k', ' ', 'K', 'r', 'e', 'd', 'i', ' ', 'B', 'a', 'n', 'k', 'a', 's', 'ı', şeklindedir.
Türkiye Emlâk Kredi Bankası kelimesinin tersten yazılışı ısaknaB iderK kâlmE eyikrüT diziliminde gösterilir.