Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası İng. Central Bank of The Republic of Turkey

1930 yılında 1715 sayılı kanun ile kurulan, görev ve yetkileri zaman içinde değişikliklere uğrayan ve 2001 yılındaki son değişiklikle temel amacı fiyat istikrarı sağlamak ve fiyat istikrarıyla çelişmemek kaydıyla hükümetin büyüme ve istihdam politikalarını desteklemek olarak belirlenen ve kendisine verilen görev ve yetkileri kendi sorumluluğu altında bağımsız olarak kullanan merkez bankası.


Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası için benzer kelimeler


Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, 33 karakter ile yazılır. Ayrıca, T harfi ile başlar, ı harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'T', 'ü', 'r', 'k', 'i', 'y', 'e', ' ', 'C', 'u', 'm', 'h', 'u', 'r', 'i', 'y', 'e', 't', ' ', 'M', 'e', 'r', 'k', 'e', 'z', ' ', 'B', 'a', 'n', 'k', 'a', 's', 'ı', şeklindedir.
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası kelimesinin tersten yazılışı ısaknaB zekreM teyiruhmuC eyikrüT diziliminde gösterilir.