ametabol gelişme

ametabol gelişme

bk. başkalaşımsız gelişme


ametabol gelişme için benzer kelimeler


ametabol gelişme, 16 karakter ile yazılır. Ayrıca, a harfi ile başlar, e harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'a', 'm', 'e', 't', 'a', 'b', 'o', 'l', ' ', 'g', 'e', 'l', 'i', 'ş', 'm', 'e', şeklindedir.
ametabol gelişme kelimesinin tersten yazılışı emşileg lobatema diziliminde gösterilir.