amez

amez

Bir çeşit güz armudu.


amez, 4 karakter ile yazılır. Ayrıca, a harfi ile başlar, z harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'a', 'm', 'e', 'z', şeklindedir.
amez kelimesinin tersten yazılışı zema diziliminde gösterilir.