amilorit

amilorit İng. amiloride

Asil guanidin türevi potasyum tutucu, işetici etkili bir ilaç.


amilorit, 8 karakter ile yazılır. Ayrıca, a harfi ile başlar, t harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'a', 'm', 'i', 'l', 'o', 'r', 'i', 't', şeklindedir.
amilorit kelimesinin tersten yazılışı tirolima diziliminde gösterilir.