ana atardamar yangısı

ana atardamar yangısı İng. aortitis

Ana atardamar duvarının yangısı, aortitis. Sıklıkla, sığırlarda onkoserkozise, atlarda strongilozise ve yaşlılığa bağlı olarak biçimlenir.


ana atardamar yangısı için benzer kelimeler


ana atardamar yangısı, 21 karakter ile yazılır. Ayrıca, a harfi ile başlar, ı harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'a', 'n', 'a', ' ', 'a', 't', 'a', 'r', 'd', 'a', 'm', 'a', 'r', ' ', 'y', 'a', 'n', 'g', 'ı', 's', 'ı', şeklindedir.
ana atardamar yangısı kelimesinin tersten yazılışı ısıgnay ramadrata ana diziliminde gösterilir.