arka mezenterik atardamar

arka mezenterik atardamar İng. arteria mesenterica caudalis

anat. Aorta abdominalis'in ventral duvarından çıkarak colon descendens ile rektumu vaskularize eden atardamar, arterya mezenterika kaudalis.


arka mezenterik atardamar için benzer kelimeler


arka mezenterik atardamar, 25 karakter ile yazılır. Ayrıca, a harfi ile başlar, r harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'a', 'r', 'k', 'a', ' ', 'm', 'e', 'z', 'e', 'n', 't', 'e', 'r', 'i', 'k', ' ', 'a', 't', 'a', 'r', 'd', 'a', 'm', 'a', 'r', şeklindedir.
arka mezenterik atardamar kelimesinin tersten yazılışı ramadrata kiretnezem akra diziliminde gösterilir.