ana-bileşenler

ana-bileşenler İng. principal components

(Çok değişkenli istatistik) (…)


ana-bileşenler için benzer kelimeler


ana-bileşenler, 14 karakter ile yazılır. Ayrıca, a harfi ile başlar, r harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'a', 'n', 'a', '-', 'b', 'i', 'l', 'e', 'ş', 'e', 'n', 'l', 'e', 'r', şeklindedir.
ana-bileşenler kelimesinin tersten yazılışı relneşelib-ana diziliminde gösterilir.