anaç balık

anaç balık İng. mature fish

Cinsel olgunluğa erişmiş, damızlık için seçilmiş dişi ve erkek balık.


anaç balık için benzer kelimeler


anaç balık, 10 karakter ile yazılır. Ayrıca, a harfi ile başlar, k harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'a', 'n', 'a', 'ç', ' ', 'b', 'a', 'l', 'ı', 'k', şeklindedir.
anaç balık kelimesinin tersten yazılışı kılab çana diziliminde gösterilir.