anahtar kabı adı

anahtar kabı adı İng. key container name

anahtar kabı adı için benzer kelimeler


anahtar kabı adı, 16 karakter ile yazılır. Ayrıca, a harfi ile başlar, ı harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'a', 'n', 'a', 'h', 't', 'a', 'r', ' ', 'k', 'a', 'b', 'ı', ' ', 'a', 'd', 'ı', şeklindedir.
anahtar kabı adı kelimesinin tersten yazılışı ıda ıbak rathana diziliminde gösterilir.