akımsaklar kabı

akımsaklar kabı İng. battery box

Araçlarda akımsakları koruyan metalden yapılma kutu.


akımsaklar kabı için benzer kelimeler


akımsaklar kabı, 15 karakter ile yazılır. Ayrıca, a harfi ile başlar, ı harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'a', 'k', 'ı', 'm', 's', 'a', 'k', 'l', 'a', 'r', ' ', 'k', 'a', 'b', 'ı', şeklindedir.
akımsaklar kabı kelimesinin tersten yazılışı ıbak ralkasmıka diziliminde gösterilir.