akımsaklar dizisi

akımsaklar dizisi İng. storage battery, battery

Akımsakların dizisel ya da koşut olarak bağlanmasıyla oluşan takım.


akımsaklar dizisi için benzer kelimeler


akımsaklar dizisi, 17 karakter ile yazılır. Ayrıca, a harfi ile başlar, i harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'a', 'k', 'ı', 'm', 's', 'a', 'k', 'l', 'a', 'r', ' ', 'd', 'i', 'z', 'i', 's', 'i', şeklindedir.
akımsaklar dizisi kelimesinin tersten yazılışı isizid ralkasmıka diziliminde gösterilir.