akımsaklar ucu

akımsaklar ucu İng. battery terminal

Akımsaklarda elektriksel bağlantıyı sağlayan, biri (+), öbürü (-) uçlardan her biri.


akımsaklar ucu için benzer kelimeler


akımsaklar ucu, 14 karakter ile yazılır. Ayrıca, a harfi ile başlar, u harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'a', 'k', 'ı', 'm', 's', 'a', 'k', 'l', 'a', 'r', ' ', 'u', 'c', 'u', şeklindedir.
akımsaklar ucu kelimesinin tersten yazılışı ucu ralkasmıka diziliminde gösterilir.