akımsaklar

akımsaklar İng. accumulator

Elektrik gücünü kimyasal güce çevirip biriktiren ve gerektiğinde yeniden elektrik gücüne dönüştürebilen aygıt.


akımsaklar İng. accumulator

fizik: Elektrik gücünü gerektiğinde verebilecek yolda biriktiren aygıt.


akımsaklar için benzer kelimeler


akımsaklar, 10 karakter ile yazılır. Ayrıca, a harfi ile başlar, r harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'a', 'k', 'ı', 'm', 's', 'a', 'k', 'l', 'a', 'r', şeklindedir.
akımsaklar kelimesinin tersten yazılışı ralkasmıka diziliminde gösterilir.