ayağ ucu

ayağ ucu

1. Yakın yer. 2. Yakında olan, yakındaki. 3. Ortalık, orta yer. 4. Yatağın ayak ucu.


ayağ ucu için benzer kelimeler


ayağ ucu, 8 karakter ile yazılır. Ayrıca, a harfi ile başlar, u harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'a', 'y', 'a', 'ğ', ' ', 'u', 'c', 'u', şeklindedir.
ayağ ucu kelimesinin tersten yazılışı ucu ğaya diziliminde gösterilir.