aminoasit dizisi

aminoasit dizisi İng. amino acid sequence

Bir proteinde veya peptit zincirinde aminoasitlerin peş peşe hat biçiminde dizilişi.


aminoasit dizisi için benzer kelimeler


aminoasit dizisi, 16 karakter ile yazılır. Ayrıca, a harfi ile başlar, i harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'a', 'm', 'i', 'n', 'o', 'a', 's', 'i', 't', ' ', 'd', 'i', 'z', 'i', 's', 'i', şeklindedir.
aminoasit dizisi kelimesinin tersten yazılışı isizid tisaonima diziliminde gösterilir.