İçinde AMİN geçen kelimeler

İçinde AMİN geçen kelimeler 470 adettir. Kelimeler Türk Dil Kurumu (TDK) ve diğer Türkçe sözlükler kullanılarak oluşturulmuştur.

amin aynı zamanda TDK sözlüğünde geçmektedir. amin anlamı için ilgili sayfayı ziyaret edebilirsiniz.

Harf sayısına göre İçinde AMİN geçen kelimeler

25 harfli

2-aminoetanesulfonik asit, D2 vitamini tamamlayıcısı, D3 vitamini tamamlayıcısı, deoksi-adenozil-kobalamin, ketoplastik amino asitler, lamina limitans anteriyor, mutlak gerekli amino asit, trihidroksietilamin oleat

24 harfli

A vitamini tamamlayıcısı, antikseroftalmik vitamin, B1 vitamini yetersizliği, bakteriyel kontaminasyon, E vitamini tamamlayıcısı, foramina palatina minora, fosfatidiletanolamin, PE, glikojenik amino asitler, lamina koroidokapillaris, lamina perforata nazalis, lamina septi telensefali, pellegra karşıtı vitamin, radyoaktif kontaminasyon, temel amino asitler, EAA, valvula foraminis ovalis, yağda çözünen vitaminler

23 harfli

amino asit dengesizliği, aminoaçil tRNA sentetaz, aminoaçil-tRNA sentetaz, aminoasil tRNA sentetaz, gama-amino bütirik asit, histamin içeren gıdalar, ketojenik amino asitler, lamina fibroretikularis, laminar kortikal nekroz, mekamilamin hidroklorür, naftilamin kahverengisi, nitrozamin zehirlenmesi, nitrozohidroksilaminler, plazma amino asit oranı, resessus interlaminares, suda çözünen vitaminler, vitamin tamamlayıcıları, yağda eriyen vitaminler

22 harfli

alifatik amino asitler, antienfeksiyöz vitamin, aromatik amino asitler, B kompleks vitaminleri, homokodonik amino asit, kalsiferol (vitamin D), kükürtlü amino asitler, lamina perpendikularis, metenamin gümüş boyası, metilendioksiamfetamin, para-aminofenol türevi, plazma transglutaminaz, sınırlayıcı amino asit

21 harfli

antihemorajik vitamin, antipellegra vitamini, aromatik aminoasitler, fenil-asetil-glutamin, hekzametilen tetramin, histamin zehirlenmesi, karboprost trometamin, lamina arkus vertebra, lamina prevertebralis, lamina spiralis ossea, oksidatif deaminasyon, paraaminobenzoik asit, tamindirgenmiş önerme, trietanolamin stearat, zehirli amino asitler

20 harfli

A vitamini eksikliği, antiiskorbüt vitamin, asidik amino asitler, aspartat transaminaz, C vitamini eksikliği, çapraz kontaminasyon, D vitamini eksikliği, dinoprost trometamin, E vitamini eksikliği, esansiyel amino asit, Fusarium gramineurum, heksametilentetramin, heterosiklik aminler, K vitamini eksikliği, klorozindamin klorür, kontaminatif antijen, lamina suprakoroidea, metiaminoantiripirin, N-asetilgalâktozamin, nöraminidaz proteini, p-aminobenzoyik asit, ...

19 harfli

5-hidroksitriptamin, antinöritik vitamin, antiraşidik vitamin, asitik aminoasitler, bazik amino asitler, beta kloroalkilamin, esansiyel aminoasit, foramina lakrimalya, foramina papillarya, hekzametilen diamin, hipovitaminozis B12, ketamin hidroklorür, korunmuş amino asit, lamina episkleralis, lamina horizontalis, lamina pretrakealis, nöraminik asit, Neu, standart amino asit, trietanolamin oleat, triklorotrietilamin, vitamin gereksinimi

18 harfli

alanin transaminaz, aminoaçil adenilat, aminoasil sentetaz, aminobenzoyik asit, bütil aminobenzoat, by pass amino asit, ekzojen amino asit, hiperamino asidemi, hipovitaminozis B1, lamina membranasea, lamina pariyetalis, N-asetilglikozamin, nitrozodimetilamin, nöraminidaz enzimi, pentametilendiamin, tiyamin pirofosfat, triizopropanolamin, trimetilamin oksit, vitamin A palmitat, vitamin suistimali, vitamin yetmezliği

17 harfli

adenozin deaminaz, amino asit değeri, amino asit dizisi, aminokaproik asit, aminonitrotiyazol, Caulinia graminea, çekirdek lâminası, dimetilnitrozamin, foramina nutrisya, glikozaminoglikan, hidroksikobalamin, hidroksokobalamin, hiperaminoasidüri, hiperaminoasitemi, hipoamino asidemi, hipovitaminozis A, hipovitaminozis D, hipovitaminozis K, lamina terminalis, lamina visseralis, monoamino oksidaz, ...

16 harfli

1,5-pentandiamin, Alisma gramineum, aminoasit dizisi, Cardamine lazica, dekstroamfetamin, glutamin, Gln, Q, hipervitaminozis, hipoaminoasitemi, imidazoletilamin, isotripropilamin, kaçak amino asit, lamina bazilaris, lamina femoralis, lamina orbitalis, lamina vaskuloza, monoamin oksidaz, nitrodimetilamin, P-kloroamfetamin, retiküler lamina, tiyamin difosfat, vitamin A asetat

15 harfli

A vitamini yağı, amin bileşikler, amino asit kolu, aminoglutetimit, aminotransferaz, D vitamini yağı, dekontaminasyon, hidroksitiramin, hipotiyaminozis, hipovitaminozis, lamina eksterna, lamina kribroza, lamina limitans, lamina profunda, metilmelaminler, n-aminotridekan, paravitaminozis, rekontaminasyon, siyanokobalamin, temel aminoasit, trikloromelamin, ...

14 harfli

4-aminopiridin, alaminüt yemek, aminoaçil tRNA, aminoaçil yeri, aminoasil tRNA, aminoasil yeri, aminoasit kolu, aminoksidazlar, antihistaminik, beta hipofamin, biyojenik amin, biyolojik amin, disvitaminozis, flâmingogiller, foraminiferler, hipervitaminoz, karbil aminler, katekolaminler, klorfenoksamin, lamina bazalis, lamina fibrosa, ...

13 harfli

2-aminoetanol, A provitamini, amino asidemi, amino asitler, aminoglikozit, aminopeptidaz, B vitaminleri, bromfeniramin, deferroksamin, difenhidramin, feniletilamin, hidroksilamin, hipovitaminoz, histamin şoku, K vitaminleri, karbinoksamin, kloramfetamin, klorfeniramin, kontaminasyon, lamina lucida, metilheksamin, ...

12 harfli

aminoasidüri, aminoasitler, asetaminofen, avitaminozis, B10 vitamini, B11 vitamini, B12 vitamini, B13 vitamini, B15 vitamini, B17 vitamini, bazal lamina, biyojen amin, D amino asit, D-amino asit, Foraminifera, galaktozamin, haşaminüzürü, kolestiramin, kontaminatyo, L-amino asit, lamina densa, ...

11 harfli

alilaminler, aminimosgôh, amino grubu, aminobenzen, antivitamin, b1 vitamini, b2 vitamini, B3 vitamini, b5 vitamini, B6 vitamini, B7 vitamini, B9 vitamini, bc vitamini, BT vitamini, Bw vitamini, Bx vitamini, D-aminoasit, D2 vitamini, D3 vitamini, deaminasyon, delaminasyo, ...

10 harfli

A vitamini, amino asit, aminofilin, aminometan, Auramine O, avitaminoz, B vitamini, C vitamini, D vitamini, dikloramin, doksilamin, dopeksamin, E vitamini, etanolamin, F vitamini, G vitamini, glikozamin, glukozamin, glutaminaz, H vitamini, heksozamin, ...

9 harfli

amfetamin, aminakrin, amineptin, amino ucu, aminoasit, bütilamin, Cardamine, dibenamin, dobutamin, fenilamin, Gramineae, kobalamin, laminarin, laminarya, laminated, laminitis, mepiramin, metenamin, metilamin, nitroamin, pirilamin, ...

8 harfli

alaminüt, baramina, bobamine, Bünyamin, deaminaz, flamingo, glütamin, histamin, impramin, indamine, kamineto, ketoamin, kloramin, krisamin, laminant, lâminler, pallamin, poliamin, prolamin, protamin, trigamin

7 harfli

aminler, dopamin, eycamin, filâmin, haminne, hetamin, kalamin, kodamin, laminer, lâminin, loramin, melamin, paramin, roaming, teramin, tiramin, tiyamin, triamin, vitamin

6 harfli

aminaz, diamin, etamin, gamina, lamina, tiamin

5 harfli

Amine, samin

4 harfli

amin

Kelime Ara