amin

amin Fr. amine

a. kim. Amonyaktaki hidrojen yerine, tek değerli hidrokarbonlu köklerin geçmesiyle oluşan ürünlerin genel adı.


amin

< a âmin: âmin


amin İng. amine

Fonksiyonel NH2 grubu taşıyan herhangi bir bileşik. RCONH2.


amin Fr. amine

(kimya)


amin İng. amine

İşlevsel NH2 grubu taşıyan herhangi bir bileşik.


amin İng. amine

1. Gıda maddelerinin fermantasyonu veya kokuşması sırasında, amino asitlerin dekarboksilasyonu sonucu açığa çıkan maddeler. 2. İşlevsel amino grubu taşıyan herhangi bir bileşik, R-NH2.


âmin Ar. ¥m³n

ünl. (a:min) din b. “Öyle olsun, Allah kabul etsin” anlamlarında, duaların arasında ve sonunda kullanılan bir söz.


amin için benzer kelimeler


amin, 4 karakter ile yazılır. Ayrıca, a harfi ile başlar, n harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'a', 'm', 'i', 'n', şeklindedir.
amin kelimesinin tersten yazılışı nima diziliminde gösterilir.