biyolojik amin

biyolojik amin İng. biologic amine

Amino asit yapısındaki karboksil grubunun L-amino asit dekarboksilazlar tarafından karbondioksit durumunda ayrılması sonucu oluşan aminler, biyojen amin.


biyolojik amin için benzer kelimeler


biyolojik amin, 14 karakter ile yazılır. Ayrıca, b harfi ile başlar, n harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'b', 'i', 'y', 'o', 'l', 'o', 'j', 'i', 'k', ' ', 'a', 'm', 'i', 'n', şeklindedir.
biyolojik amin kelimesinin tersten yazılışı nima kijoloyib diziliminde gösterilir.