tri(2-hidroksietil)amin, TEA

tri(2-hidroksietil)amin, TEA

bk. trietanol amin


tri(2-hidroksietil)amin, TEA için benzer kelimeler


tri(2-hidroksietil)amin, TEA, 28 karakter ile yazılır. Ayrıca, t harfi ile başlar, A harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 't', 'r', 'i', '(', '2', '-', 'h', 'i', 'd', 'r', 'o', 'k', 's', 'i', 'e', 't', 'i', 'l', ')', 'a', 'm', 'i', 'n', ',', ' ', 'T', 'E', 'A', şeklindedir.
tri(2-hidroksietil)amin, TEA kelimesinin tersten yazılışı AET ,nima)liteiskordih-2(irt diziliminde gösterilir.