çinko klorit di amin kompleksi

çinko klorit di amin kompleksi İng. zinc chlorite di amine complex

Çinkoyla amonyum kloritin birleşmesinden oluşan çinko kaynağı.


çinko klorit di amin kompleksi için benzer kelimeler


çinko klorit di amin kompleksi, 30 karakter ile yazılır. Ayrıca, ç harfi ile başlar, i harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'ç', 'i', 'n', 'k', 'o', ' ', 'k', 'l', 'o', 'r', 'i', 't', ' ', 'd', 'i', ' ', 'a', 'm', 'i', 'n', ' ', 'k', 'o', 'm', 'p', 'l', 'e', 'k', 's', 'i', şeklindedir.
çinko klorit di amin kompleksi kelimesinin tersten yazılışı iskelpmok nima id tirolk okniç diziliminde gösterilir.