anahtar sıralı erişim

anahtar sıralı erişim İng. keyed sequential access

anahtar sıralı erişim için benzer kelimeler


anahtar sıralı erişim, 21 karakter ile yazılır. Ayrıca, a harfi ile başlar, m harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'a', 'n', 'a', 'h', 't', 'a', 'r', ' ', 's', 'ı', 'r', 'a', 'l', 'ı', ' ', 'e', 'r', 'i', 'ş', 'i', 'm', şeklindedir.
anahtar sıralı erişim kelimesinin tersten yazılışı mişire ılarıs rathana diziliminde gösterilir.