bellek erişim yazmacı

bellek erişim yazmacı İng. memory address register,

Veri alma ya da Veri aktarma yapılacak bellek konumuna ilişkin adresin yerleşmesine adanmış yazmaç.


bellek erişim yazmacı için benzer kelimeler


bellek erişim yazmacı, 21 karakter ile yazılır. Ayrıca, b harfi ile başlar, ı harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'b', 'e', 'l', 'l', 'e', 'k', ' ', 'e', 'r', 'i', 'ş', 'i', 'm', ' ', 'y', 'a', 'z', 'm', 'a', 'c', 'ı', şeklindedir.
bellek erişim yazmacı kelimesinin tersten yazılışı ıcamzay mişire kelleb diziliminde gösterilir.