kaydırma yazmacı

kaydırma yazmacı İng. shift register

İçindeki bilgiyi sola ya da sağa kaydırma olanağı bulunan bir yazmaç,


kaydırma yazmacı için benzer kelimeler


kaydırma yazmacı, 16 karakter ile yazılır. Ayrıca, k harfi ile başlar, ı harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'k', 'a', 'y', 'd', 'ı', 'r', 'm', 'a', ' ', 'y', 'a', 'z', 'm', 'a', 'c', 'ı', şeklindedir.
kaydırma yazmacı kelimesinin tersten yazılışı ıcamzay amrıdyak diziliminde gösterilir.