komut yazmacı

komut yazmacı İng. instruction register

Bilgisayarda uygulanmakta olan komutun bulunduğu yazmaç.


komut yazmacı için benzer kelimeler


komut yazmacı, 13 karakter ile yazılır. Ayrıca, k harfi ile başlar, ı harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'k', 'o', 'm', 'u', 't', ' ', 'y', 'a', 'z', 'm', 'a', 'c', 'ı', şeklindedir.
komut yazmacı kelimesinin tersten yazılışı ıcamzay tumok diziliminde gösterilir.