dizin yazmacı

dizin yazmacı İng. index register

Özdeş türde öğelerden oluşan bir küme içerisinde, istenilen bir öğeyi göreli olarak adreslemeyi sağlayan yazmaç.


dizin yazmacı için benzer kelimeler


dizin yazmacı, 13 karakter ile yazılır. Ayrıca, d harfi ile başlar, ı harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'd', 'i', 'z', 'i', 'n', ' ', 'y', 'a', 'z', 'm', 'a', 'c', 'ı', şeklindedir.
dizin yazmacı kelimesinin tersten yazılışı ıcamzay nizid diziliminde gösterilir.