bellek veri yazmacı

bellek veri yazmacı İng. memory buffer register, MBR

Bellekten alınan ya da belleğe aktarılacak veriyi saklamaya adanmış yazmaç.


bellek veri yazmacı için benzer kelimeler


bellek veri yazmacı, 19 karakter ile yazılır. Ayrıca, b harfi ile başlar, ı harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'b', 'e', 'l', 'l', 'e', 'k', ' ', 'v', 'e', 'r', 'i', ' ', 'y', 'a', 'z', 'm', 'a', 'c', 'ı', şeklindedir.
bellek veri yazmacı kelimesinin tersten yazılışı ıcamzay irev kelleb diziliminde gösterilir.