yazmacı

yazmacı

a. 1. Yemeni, yorgan yüzü vb. şeylere elle veya tahta kalıplarla desen yapan kimse: “İki yazmacı, kenarda kayaların üstünde yazmalarını sermiş, kurutuyorlar.” -M. Ş. Esendal. 2. Yazma satan kimse: “Ön arabanın karşısına geçerler, bohçacı ve yazmacı kadınların tuhaflığa vurarak etrafını alırlar.” -R. H. Karay.


yazmacı için benzer kelimeler


yazmacı, 7 karakter ile yazılır. Ayrıca, y harfi ile başlar, ı harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'y', 'a', 'z', 'm', 'a', 'c', 'ı', şeklindedir.
yazmacı kelimesinin tersten yazılışı ıcamzay diziliminde gösterilir.