taban yazmacı

taban yazmacı İng. base register

taban yazmacı için benzer kelimeler


taban yazmacı, 13 karakter ile yazılır. Ayrıca, t harfi ile başlar, ı harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 't', 'a', 'b', 'a', 'n', ' ', 'y', 'a', 'z', 'm', 'a', 'c', 'ı', şeklindedir.
taban yazmacı kelimesinin tersten yazılışı ıcamzay nabat diziliminde gösterilir.