anahtar-sözcük

anahtar-sözcük İng. keyword

Bilgi erişimde, bir deyim ya da örü içinde yer alan ve konu ya da kavram belirtici nitelik taşıyan sözcük ya da damga dizgisi. İzlenceleme dili tanımında, bir deyim içinde, sözdizimsel öğe olmaktan öte, anlam taşıyan sözcük ya da damga dizgisi.


anahtar-sözcük için benzer kelimeler


anahtar-sözcük, 14 karakter ile yazılır. Ayrıca, a harfi ile başlar, k harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'a', 'n', 'a', 'h', 't', 'a', 'r', '-', 's', 'ö', 'z', 'c', 'ü', 'k', şeklindedir.
anahtar-sözcük kelimesinin tersten yazılışı küczös-rathana diziliminde gösterilir.