analiz

analiz Fr. analyse

a. fiz. Çözümleme.


analiz

Yumuşama, gevşeme, su çekme.


analiz

bk. çözümleme.


analiz İng. analysis

Bir madde içerisindeki bileşiklerin hepsini veya bir kaçının miktarını ve neler olduğunu ortaya koyma.


analiz Osm. tahlil

(elektroliz yolu ile) (kimya)


analiz Osm. tahlil

(kimya)


analiz İng. analysis

Tahlil.


analiz için benzer kelimeler


analiz, 6 karakter ile yazılır. Ayrıca, a harfi ile başlar, z harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'a', 'n', 'a', 'l', 'i', 'z', şeklindedir.
analiz kelimesinin tersten yazılışı zilana diziliminde gösterilir.