ampirik analiz

ampirik analiz

bk. görgül sınama


ampirik analiz için benzer kelimeler


ampirik analiz, 14 karakter ile yazılır. Ayrıca, a harfi ile başlar, z harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'a', 'm', 'p', 'i', 'r', 'i', 'k', ' ', 'a', 'n', 'a', 'l', 'i', 'z', şeklindedir.
ampirik analiz kelimesinin tersten yazılışı zilana kiripma diziliminde gösterilir.