ampirik çözümleme

ampirik çözümleme

bk. görgül sınama


ampirik çözümleme için benzer kelimeler


ampirik çözümleme, 17 karakter ile yazılır. Ayrıca, a harfi ile başlar, e harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'a', 'm', 'p', 'i', 'r', 'i', 'k', ' ', 'ç', 'ö', 'z', 'ü', 'm', 'l', 'e', 'm', 'e', şeklindedir.
ampirik çözümleme kelimesinin tersten yazılışı emelmüzöç kiripma diziliminde gösterilir.