ardıl çözümleme

ardıl çözümleme İng. a posteriori analysis

ardıl çözümleme için benzer kelimeler


ardıl çözümleme, 15 karakter ile yazılır. Ayrıca, a harfi ile başlar, e harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'a', 'r', 'd', 'ı', 'l', ' ', 'ç', 'ö', 'z', 'ü', 'm', 'l', 'e', 'm', 'e', şeklindedir.
ardıl çözümleme kelimesinin tersten yazılışı emelmüzöç lıdra diziliminde gösterilir.