ampirik formül

ampirik formül

bk. kaba formül


ampirik formül için benzer kelimeler


ampirik formül, 14 karakter ile yazılır. Ayrıca, a harfi ile başlar, l harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'a', 'm', 'p', 'i', 'r', 'i', 'k', ' ', 'f', 'o', 'r', 'm', 'ü', 'l', şeklindedir.
ampirik formül kelimesinin tersten yazılışı lümrof kiripma diziliminde gösterilir.