anamal artığı

anamal artığı İng. capital surplus

Pay belgitleri ile gerçekleştirilen anamaldan başka gerek paydaşlarca gerekse başka yollarla elde olunan mal.


anamal artığı için benzer kelimeler


anamal artığı, 13 karakter ile yazılır. Ayrıca, a harfi ile başlar, ı harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'a', 'n', 'a', 'm', 'a', 'l', ' ', 'a', 'r', 't', 'ı', 'ğ', 'ı', şeklindedir.
anamal artığı kelimesinin tersten yazılışı ığıtra lamana diziliminde gösterilir.