borç artığı veren sayışım

borç artığı veren sayışım İng. deficit account

Borç toplamları, alacak toplamından daha çok olan sayışım.


borç artığı veren sayışım için benzer kelimeler


borç artığı veren sayışım, 25 karakter ile yazılır. Ayrıca, b harfi ile başlar, m harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'b', 'o', 'r', 'ç', ' ', 'a', 'r', 't', 'ı', 'ğ', 'ı', ' ', 'v', 'e', 'r', 'e', 'n', ' ', 's', 'a', 'y', 'ı', 'ş', 'ı', 'm', şeklindedir.
borç artığı veren sayışım kelimesinin tersten yazılışı mışıyas nerev ığıtra çrob diziliminde gösterilir.