anamal pay belgiti

anamal pay belgiti İng. capital share

Bir yaygın ortaklık anamalının bir bölümünü kapsayan olağan ya da ayrıcalıklı pay belgiti.


anamal pay belgiti için benzer kelimeler


anamal pay belgiti, 18 karakter ile yazılır. Ayrıca, a harfi ile başlar, i harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'a', 'n', 'a', 'm', 'a', 'l', ' ', 'p', 'a', 'y', ' ', 'b', 'e', 'l', 'g', 'i', 't', 'i', şeklindedir.
anamal pay belgiti kelimesinin tersten yazılışı itigleb yap lamana diziliminde gösterilir.