kâr pay belgiti

kâr pay belgiti İng. founder's share

Çoğunlukla bir yaygın ortaklığın kurucularına iç tüzükleri gereğince ikinci kertede bir kâr dağıtımı gibi bazı özel haklar veren değeri gösterilmemiş pay belgiti.


kâr pay belgiti için benzer kelimeler


kâr pay belgiti, 15 karakter ile yazılır. Ayrıca, k harfi ile başlar, i harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'k', 'â', 'r', ' ', 'p', 'a', 'y', ' ', 'b', 'e', 'l', 'g', 'i', 't', 'i', şeklindedir.
kâr pay belgiti kelimesinin tersten yazılışı itigleb yap râk diziliminde gösterilir.