anatomik–patolojik tanı

anatomik–patolojik tanı İng. anatomical-patological diagnosis

Hastalığın yerleştiği organ ve sistemdeki bozuklukların çıplak gözle incelenmesiyle konan tanı.


anatomik–patolojik tanı için benzer kelimeler


anatomik–patolojik tanı, 23 karakter ile yazılır. Ayrıca, a harfi ile başlar, ı harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'a', 'n', 'a', 't', 'o', 'm', 'i', 'k', '–', 'p', 'a', 't', 'o', 'l', 'o', 'j', 'i', 'k', ' ', 't', 'a', 'n', 'ı', şeklindedir.
anatomik–patolojik tanı kelimesinin tersten yazılışı ınat kijolotap–kimotana diziliminde gösterilir.