dañı yok, (tañı yok, tañı yoh)

dañı yok, (tañı yok, tañı yoh)

İhtiyacı yok, önem verdiği yok (?)


dañı yok, (tañı yok, tañı yoh) için benzer kelimeler


dañı yok, (tañı yok, tañı yoh), 30 karakter ile yazılır. Ayrıca, d harfi ile başlar, ) harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'd', 'a', 'ñ', 'ı', ' ', 'y', 'o', 'k', ',', ' ', '(', 't', 'a', 'ñ', 'ı', ' ', 'y', 'o', 'k', ',', ' ', 't', 'a', 'ñ', 'ı', ' ', 'y', 'o', 'h', ')', şeklindedir.
dañı yok, (tañı yok, tañı yoh) kelimesinin tersten yazılışı )hoy ıñat ,koy ıñat( ,koy ıñad diziliminde gösterilir.