danı

danı

Değin, kadar, dek


danı için benzer kelimeler


danı, 4 karakter ile yazılır. Ayrıca, d harfi ile başlar, ı harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'd', 'a', 'n', 'ı', şeklindedir.
danı kelimesinin tersten yazılışı ınad diziliminde gösterilir.