ancak izlenebilen ayrım yöntemi

ancak izlenebilen ayrım yöntemi İng. method of just noticeable difference

Herhangi bir türden canlı deneklerin, nesneler ve uyaranlar arasında ayırt edebildikleri en küçük ayrımı saptamakta kullanılan bir yöntem.


ancak izlenebilen ayrım yöntemi için benzer kelimeler


ancak izlenebilen ayrım yöntemi, 31 karakter ile yazılır. Ayrıca, a harfi ile başlar, i harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'a', 'n', 'c', 'a', 'k', ' ', 'i', 'z', 'l', 'e', 'n', 'e', 'b', 'i', 'l', 'e', 'n', ' ', 'a', 'y', 'r', 'ı', 'm', ' ', 'y', 'ö', 'n', 't', 'e', 'm', 'i', şeklindedir.
ancak izlenebilen ayrım yöntemi kelimesinin tersten yazılışı imetnöy mırya nelibenelzi kacna diziliminde gösterilir.