and

and

yemîn. ~ içmek: yemîn etmek.


and

Yemin, ahit, söz verme.


and için benzer kelimeler


and, 3 karakter ile yazılır. Ayrıca, a harfi ile başlar, d harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'a', 'n', 'd', şeklindedir.
and kelimesinin tersten yazılışı dna diziliminde gösterilir.