and içmek, (ant içmek)

and içmek, (ant içmek)

Yemin etmek.


and içmek, (ant içmek) için benzer kelimeler


and içmek, (ant içmek), 22 karakter ile yazılır. Ayrıca, a harfi ile başlar, ) harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'a', 'n', 'd', ' ', 'i', 'ç', 'm', 'e', 'k', ',', ' ', '(', 'a', 'n', 't', ' ', 'i', 'ç', 'm', 'e', 'k', ')', şeklindedir.
and içmek, (ant içmek) kelimesinin tersten yazılışı )kemçi tna( ,kemçi dna diziliminde gösterilir.