ant olsun

ant olsun

bir işin yapılmasına veya yapılmamasına niyet edildiğinde söylenilen söz.


ant olsun için benzer kelimeler


ant olsun, 9 karakter ile yazılır. Ayrıca, a harfi ile başlar, n harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'a', 'n', 't', ' ', 'o', 'l', 's', 'u', 'n', şeklindedir.
ant olsun kelimesinin tersten yazılışı nuslo tna diziliminde gösterilir.